Abonnementsvoorwaarden AFC

Om kwaliteit te waarborgen in het Aqua Fitness Center willen wij u graag attenderen op onderstaande regels die van toepassing zijn op onze abonnementen:

 • In verband met onze registratie en wettelijke veiligheidsvoorschriften verzoeken wij je voor het sporten altijd te melden bij de baliemedewerker.
 • Onze abonnementen zijn niet overdraagbaar.
 • Aan sommige abonnementen is een einddatum gekoppeld. Na het verlopen van de einddatum is het niet meer mogelijk om van onze faciliteiten gebruik te maken. Vanzelfsprekend zullen wij je graag een nieuw abonnement verkopen.
 • Voor meerdere abonnementen is het mogelijk om via automatische incasso te betalen. Na de eerste 6 maanden zijn deze abonnementen maandelijks opzegbaar
 • Uitsluitend bij abonnementen inclusief bevriesperiode kunt u het abonnement minimaal 1 maand en maximaal  6 maanden aaneengesloten per jaar stopzetten om te gebruiken voor ziektedagen, vakanties en/of onvoorziene omstandigheden.
 • Mocht u door ziekte of andere redenen een groepsles niet kunnen bijwonen dan kunt u deze les inhalen op een ander tijdstip vóór de einddatum van het abonnement.
 • Bij vroegtijdige beëindiging van het abonnement is restitutie niet mogelijk.
 • Tijdelijke Exclusiviteitsclausule:

  Tijdens periodes van volledige buy-out of exclusiviteit, waarbij geen externe gasten of leden toegang hebben tot de faciliteiten van het Aqua Fitness Center, kunnen er wijzigingen optreden met betrekking tot lopende sportabonnementen.
  AFC zal trachten de impact op de leden tot een minimum te beperken en zal de volgende stappen ondernemen:

  1. Voorafgaande Communicatie: AFC zal de leden tijdig op de hoogte stellen van de aankomende exclusieve periode, met vermelding van de exacte data en de reden voor de tijdelijke sluiting van de faciliteiten.
  2. Verlenging van Abonnement: Tijdens de duur van de exclusieve periode zal de geldigheidsduur van alle lopende sportabonnementen automatisch met hetzelfde aantal dagen worden verlengd als de duur van de exclusiviteitsperiode.