Abonnementsvoorwaarden AFC

Om kwaliteit te waarborgen in het Aqua Fitness Center willen wij graag attenderen op onderstaande regels die van toepassing zijn op onze abonnementen:

  • In verband met onze registratie en wettelijke veiligheidsvoorschriften verzoeken wij je voor het sporten altijd te melden bij de baliemedewerker.
  • Onze abonnementen zijn niet overdraagbaar.
  • Aan sommige abonnementen is een einddatum gekoppeld. Na het verlopen van de einddatum is het niet meer mogelijk om van onze faciliteiten gebruik te maken. Vanzelfsprekend zullen wij je graag een nieuw abonnement verkopen.
  • Voor meerdere abonnementen is het mogelijk om via automatische incasso te betalen. Na de eerste 6 maanden zijn deze abonnementen maandelijks opzegbaar
  • Uitsluitend bij abonnementen inclusief bevriesperiode kunt u het abonnement minimaal 1 maand en maximaal  6 maanden aaneengesloten per jaar stopzetten om te gebruiken voor ziektedagen, vakanties en/of onvoorziene omstandigheden.
  • Mocht u door ziekte of andere redenen een groepsles niet kunnen bijwonen dan kunt deze les inhalen op een ander tijdstip vóór de einddatum van het abonnement.
  • Bij verlies van het abonnement rekenen wij € 12,50 administratiekosten om deze te heractiveren.
  • Bij vroegtijdige beëindiging van het abonnement is restitutie niet mogelijk.